Olaya Rodríguez

Fotografía

ALL OF ME

Fanzine (24×18 cm) impreso en papel cómic ou reciclado.
Este proxecto amosa a dualidade do ser humano, a parte escura e a parte máis clara das
paixóns e da persecución dos soños afondando na historia da autora e na súa relación coa música.
O título “All of me” (Todo sobre min) é un standard de jazz escrito por Gerald Marks e Seymur Simons, e marca o fío condutor do traballo, así como a súa estética e a súa posterior maquetación.

All of me
All of me
rodriguez_olaya_1_Página_05
rodriguez_olaya_1_Página_09
Olaya Rodríguez
Olaya Rodríguez
Olaya Rodríguez
Olaya Rodríguez
Olaya Rodríguez