Prazo extraordinario de apertura para a realización das prácticas co programa Erasmus+