O alumnado de Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico e de Interiores que solicitou beca para o curso 2022/23 deberá presentar a credencial da concesión ou denegación da mesa. O prazo é de 15 días logo da súa recepción na oficina da EASD.

No caso de non acadar a exención, deberán aboar as taxas da matrícula.

Solicitude de cita previa na Secretaría