Aberto o prazo de inscrición para as probas de acceso ás Ensinanzas Artísticas Profesionais (EEAAPP): Ciclos Formativos de Grao Superior e Oferta Modular

Oferta Formativa:

   • Familia artística cerámica artística: Oferta modular Taller cerámico I e II.
   • Familia artística comunicación gráfica e audiovisual: GS fotografía e GS ilustración.
   • Familia artística de escultura: GS dourado, prateado e policromía,  GS escultura aplicada ao espectáculo e Oferta modular Taller de madeira.

A Consellería de Educación ven de publicar a convocatoria que regula o acceso ás Ensinanzas Artísticas Profesionais. No caso dos ciclos superiores, as datas máis destacadas son:

  • Perídodo de inscrición para as probas e para os accesos directos:
   • Ata o 25 de xuño de 2018.
  • Datas e horario das probas de acceso:
   • Proba de madureza: 3 de xullo de 2018 na EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela) de 10:00 a 13:00 e de 17:00 a 18:00.
   • Proba específica: 10 de xullo de 2018 na EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela) de 10:00 a 11:00, de 12:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00.
  • Data matrícula novo ingreso: 
   • Ciclos Superiores: do 23 ao 30 de xullo de 2018
  • Data extraordinaria matrícula novo ingreso (para alumnado que cumpra os requisitos en setembro): 
   • Ciclos Superiores: do 17 ao 18 de setembro de 2018.

Estas datas son un resumo con carácter informativo dos puntos más destacados da normativa de Acceso e Admisión, que pode ser consultada no seguiste enlace: Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/19.

Para aqueles interesados en estudar un ciclo superior no próximo curso 2018/19 podedes consultar o apartado de Preguntas Frecuentes EEAAPP, na que atoparedes un resumo dos requisitos, documentación a presentar e modelos de exames de convocatorias anteriores. Tamén podedes consultar os plans de estudos dos Ciclos de Grao Superior de  Fotografía, Ilustración, Escultura e Dourado e das Ofertas modulares de Taller Cerámica I e II e Taller de Madeira.

Neste mesmo espazo publicaranse todas as listaxes relacionadas co desenvolvemento das probas de acceso (inscritos provisionais, definitivos, cualificacións, etc).

Enlaces de interese: