Profesorado | Dando clase

Profesorado

Alfonzo Fernández, Carlos

 • EEAAPP Ilustración, EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo e EEAAPP Dourado, prateado e policromía.
 • Lic. en Belas Artes Docente dende 2007.
 • Galego e Castelán

carlfon@edu.xunta.es

Alonso Oural, Jesús Miguel

 • EEAASS Deseño Gráfico, EEAAPP Dourado, prateado e policromía.
 • Licenciado en Belas Artes, especialidade de Escultura
 • Mestre de infantil e primaria, en excedencia.
 • Docente do corpo de mestres dende o ano 1983 ata o ano 1993. Profesor de artes plásticas e deseño na EASD Ramón Falcón dende o ano 1993 ao 1998, e na EASD Pablo PIcasso dende 1998 á actualidade.
 • Galego e Castelán

oural@edu.xunta.es

Barreiro Roca, José Carlos

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Doutor Arquitecto
 • Enxeñeiro de Obras Públicas
 • Docente na especialidade de Deseño de Interiores dende 2010 e na ETS de Arquitectura da Coruña dende 2015
 • Galego e Castelán

jose.barreiro@edu.xunta.gal

Barros Angueira, Virginia

 • EEAAPP Fotografía
 • Licenciada en Belas Artes
 • Docente dende 2007 na EASD Mestre Mateo, na Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, na EASD Antonio Faílde e na EASD Pablo Picasso
 • Galego e Castelán

mvirginiabarros@yahoo.es

Cao Quelle, Anxel

 • Taller Cerámica
 • Galego e Castelán

Castro Gil, Santiago

 • EEAAPP Fotografía, EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo, EEAASS Deseño de Interiores
 • Docente dende 2006 ata a actualidade

santiacastro_gil@edu.xunta.gal

Ces García, Rebeca

 • EEAASS Deseño Gráfico
 • Lic. Publicidade e Relacións Públicas pola UVigo.
 • Master en deseño gráfico. Escola Tracor. Madrid.
 • Master en Servizos Culturais pola USC.
 • Master en Patrimonio Cultural e Patrimonio Cultural Inmaterial pola UNED.
 • Galego, Castelán e Inglés.
 • Docente na EASD Pablo Picasso dende 2021.
 • Dirección de comunicación e deseño gráfico para a empresa de deseño de iluminación Arturo Álvarez. Galicia.
 • Estudio propio especializado en deseño e comunicación para proxectos culturais con clientes como a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Trivium, Sinsal audio, Leilía ou Ouvirmos. Galicia
 • Catro anos na directiva da DAG, Asociación Galega de Deseño.
 • Creativa e directora de arte en axencias para clientes como Xunta de Galicia, Concello de Santiago de Compostela ou Cafés Sabora. Galicia.
 • Dirección de deseño gráfico e comunicación para o Festival de Habanos. La Habana.
 • Creativa e directora de arte en diferentes axencias de comunicación, para clientes como Movistar, Fanta, Amena, Banco Santander, Ministerio de Turismo de Cuba. Madrid.
 • rebeca.ces@edu.xunta.gal – Socia da DAGLinkedin.com/rebeca-ces

Cons Álvarez, Lucía

 • EEAAPP Escultura aplicada ao espectáculo e EEAAPP Dourado, prateado e policromía.
 • Licenciada en Belas Artes.
 • Técnico superior en Artes Aplicadas da Escultura.
 • Grao en Pedagoxía.
 • Galego, Castelán e Inglés.
 • Docente no Corpo de Profesores de Secundaria dende 2021 nos I.E.S Alexandre Bóveda (Vigo), I.E.S. Valadares (Vigo), I.E.S Ramón Aller (Lalín) e I.E.S. Castro Alobre (Vilagarcía).
 • Docente na EASD Pablo Picasso dende 2022
 • luciacons@edu.xunta.gal

Couceiro García, Jorge

 • EEAASS Deseño Gráfico.
 • Licenciado en Belas Artes Docente no corpo de Profesores de artes plásticas e deseño dende 2013 nas EASD Pablo Picasso, Antonio Failde e Ramón Falcón nos Graos de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores e nos Ciclos Superiores de Fotografía e de Ilustración.
 • Docente en formación non reglada en diversos centros dende 2002.
 • Docente en formación FIP y FPE desde 2006, (formador homologado dende 2006).
 • Docente en formación en empresas para traballadores en activo dende 2002.
 • Docente en formación dentro de proxectos sociáis en diversas ong e asociacións sen ánimo de lucro dende 2008.
 • Docente en cursos privados de Creatividade e Historia da Arte Contemporánea no Museo de Arte Contemporánea Gas Natural-Unión Fenosa dende 2006.
 • Editorial Cuadernello S.L. Fundador e director.
 • Membro da Asociación profesional de Artistas de Galicia, A Colectiva. Presidente fundador e vicepresidente na actualidade.
 • Artista profesional dende 2001.
 • Galego, Castelán e Inglés

jorgecouceiro@edu.xunta.esLinkedIn/JorgeCouceiro

Cousiño, Marta

 • EEAAPP Dourado, prateado e policromía
 • LicenciadaTécnica Superior de Artes Plásticas e Deseño en artes aplicadas da Escultura. EASD Mestre Mateo
 • Diploma de Estudos Avanzados. Historia das ciencias e das Técncias.USC
 • Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación. Universidade de Vigo
 • Docente dende  2008 na EASD Pablo Picasso e na EASD Antonio Failde.
 • Galego, Castelán, Italiano e Inglés

mcousinho@edu.xunta.gal

Díaz Vieites, José Juan

 • EEAASS Deseño de Interiores.
 • Arquitecto titulado pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña Docente dende 1994 na Escola de Artes e Oficios Artísticos Pablo Picasso da Coruña.
 • Profesor de Artes Plásticas e Deseño nas catro escolas de arte de Galicia:
  – EASD Mestre Mateo: Cursos 1996-97 e 1997-98
  – EASD Ramón Falcón: Cursos 1998-99 a 2000-01 e curso 2006-07
  – EASD Antonio Faílde: Cursos 2001-02 a 2005-06
  – EASD Pablo Picasso: Cursos 2007-08 a 2017-18
 • Arquitecto colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia desde 1992.
 • Galego e Castelán

diazvieites@gmail.com

Fernández González, Manuel

 • EEAASS Deseño de Interiores Arquitecto titulado pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña.
 • Docente dende 1998 en EASD Pablo Picasso A Coruña e EASD Ramón Falcón Lugo
 • Galego e Castelán

manuelfg.eapicasso@gmail.com

Fernández Núñez, Marta María

 • EEAAPP Dourado, Prateado e Policromía, EEAAPP Escultura aplicada ao Espectáculo
 • Titulada Superior en Deseño de Producto Técnica Superior de Cerámica Artística Graduada en Técnicas de Volume
 • Docente dende 2006 en EASD Ramón Falcón Lugo e EASD Pablo Picasso A Coruña 2009/2010
 • Docente en CAEE Santiago Apóstol (A Coruña).
 • 2000/2006 Docente /Técnico en Cerámicas do Castro;
 • GRUPO SARGADELOS
 • Galego e Castelán

martafernandeznunez@edu.xunta.esmartafernandez.pablopicasso@gmail.com

Fernández Pérez, Elisa

EEAASS Deseño de Interiores
elisa.fernandez.perez.arq@gmail.com

Titulación: Arquitecta titulada pola Escola T cnica Superior de Arquitectura da Universidade de A Coruña.

Experiencia laboral:

 • Docente dende 2021 en EASD Pablo Picasso A Coruña
 • Arquitecta colexiada no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia dende 2012.

Gago Pesado, Irene

Deseño de Interiores
irenegago@edu.xunta.es

Titulación:

  • Arquitectura Técnica Superior pola Universidade de A Coruña
  • Mestrado Universitario en Servizos Culturais.
  • Mestrado Universitario en Prevención e Riscos Laborais.
  • Mestrado Universitario en Igualdad e Xénero.
  • Mestrado Universitario en Dirección e Xestión para a Calidade nos Centros Educativos.

Idiomas:

 • Castelán
 • Galego
 • Inglés

Experiencia laboral:

  • Imparte docencia dende o ano 2010 na EASD Ramón Falcón (Lugo), no 2012 na EASD Antonio Failde (Ourense), dende o 2013 ata o 2021 na EASD Mestre Mateo (Santiago) e dende o 2021 a actualidade na Pablo Picasso (A Coruña)
  • Experiencia laboral en Arquitectura e Urbanismo do 2006 ao 2010 na Empresa ARTEPLAN GALICIA. Detaca a redacción de diferentes fases do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moaña.
  • Contrato de seguimento para as Normas do Habitat de Galicia en Riveira (2008)

Gómez Piñeiro, Marta María

Volume
martamariagomez@edu.xunta.gal

Titulación: Arquitecta

 • Técnica Superior en Artes Aplicadas da Escultura – (EASD Pablo Picasso)
 • Máster en Renovación Urbana e Rehabilitación (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Máster en Enerxías Renovables e Sustentablidade Enerxética (MERYSE) (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Certificado de Aptitude Pedagóxica. (Universidade da Coruña)

Idiomas:

 • B2 Ingés EOI Oviedo
 • B2 – IETLS International English Language Testing – New Zealand
 • B2 Italiano EOI León
 • B2 Italiano – CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – Universit di Siena
 • B2 Galego EOI Ponferrada
 • CELGA 4

Experiencia laboral: Docente dende 2017:

 • EASD de Oviedo
 • Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias- Avilés
 • EASD de Guadix (Granada)
 • IES Castelao (Vigo)
 • EASD Pablo Picasso a Coruña

González Orrio, Ana

  • EEAASS Deseño Gráfico, EEAASS Deseño de Interiores
  • Lic. en Historia da Arte.(Universidade de Santiago de Compostela) Especialidades: Arte Moderno, Arte Contemporáneo e Patrimonio
  • Mestrado en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte (Universidade de Santiago de Compostela)
  • Diplomada en Conservación e Restauración de documento gráfico (ESAPA)
  • Docente dende 2007 na EASD Pablo Picasso

<liRestauración de obra escultórica e pictórica. RESTAURACIONES ORRIO (2000-2007)

 • Catalogación e restauración de deseños de produto relacionados coa electricidade. MACUF (2005)
 • Restauración de documento gráfico. ARQUIVO DO REINO DE GALICIA (2006)
 • Restauración e catalogación de bens arqueolóxicos. SOCIEDADE DE CIENCIAS ARANZADI e UPV (2004)
 • Galego e Castelán

 

anagonzalezorrio@edu.xunta.es

González García, María José

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Arquitecta.
 • Docente dende 1992 na EASD Antonio Faílde Ourense e na EASD Pablo Picasso A Coruña.
 • Oficina de urbanismo concello de A Coruña
 • Galego, Castelán e Francés.

emejota@edu.xunta.es

Iglesias Rodríguez, Elena

 • EEAASS Deseño Gráfico
 • Licenciada en BBAA
 • Galego e Castelán
 • Docente desde 1997 na EASD Antonio Faílde
 • Docente desde 2016 na EASD Pablo Picasso
 • Creativa e deseñadora gráfica en Porcelanas Galos e Aqua Cristal
 • eiglesias@edu.xunta.es

Isla Fernández, Carlos

 • EEAAPP Dourado, Prateado e Policromía, EEAAPP Escultura Aplicada ao Espectáculo e Taller de Técnicas Escultóricas.
 • Lic. En Belas Artes
 • Técnico Superior de Artes Aplicadas da Escultura.
  Diploma de Estudos Avanzados.
 • Docente dende 2012 en EASD Pablo Picasso de A Coruña
 • Galego e Castelán

carlos.isla@hotmail.com

López Torres, Clara

 • EEAAPP Ilustración
 • Lic. En Belas Artes
 • Docente dende 2011 en EASD Pablo Picasso A Coruña.
 • Galego e Castelán

aclarat@edu.xunta.es

López Vila, Javier

 • EEAASS Deseño Gráfico, EEAAPP Ilustración
 • Galego e Castelán

lvila@edu.xunta.es

Macho Eiras, Javier

 • EEAAPP Ilustración
 • Lic. en Belas Artes
 • Mestrado en investigación orientación e innovación educativa
 • Docente dende 2011 na EASD Pablo Picasso A Coruña. Docente de Secundaria de 1992 a 2011 e profesor asociado na Universidade de A Coruña de 2009 – 2017
 • Galego e Castelán

javiermacho@edu.xunta.es

Martín Aláez, Francisco Javier

 • EEAASS Deseño Gráfico e EEAAPP Deseño de Produto
 • Lic. en Dereito (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Mestrado en Dereito (especialidade en Estudos da Unión Europea) (Universidade de A Coruña)
 • Membro do Grupo de investigación Empresa, Consumo e Dereito da Universidade de A
  Coruña.
 • Abogado en Exercicio: A Coruña, ES 1992-01-01 ata 2005-12-01.
 • Catedrático de Formación e Orientación Laboral. Docente dende 1997 en EASD Pablo Picasso A Coruña
 • Galego, Castelán e Inglés

fran.eapicasso@gmail.comGrupo de investigación Empresa, Consumo y Derecho de la Unversidade de A CoruñaOrcidDialnetResearchgateRUC

Méndez Moreira, Marcos

Medios Audiovisuais
marcosmendez@edu.xunta.es

Titulación:

  • Lic. Comunicación Audiovisual (Universidad de Navarra)
  • Máster Producción de cine (Universidad Complutense)
  • Máster Industrias creativas (Universidade de Santiago de Compostela)
  • Dirección de Fotografía Dixital (EICTV San Antonio de los Baños, Cuba)

Idiomas:

 • Ingés
 • Portugués

Experiencia laboral: 

 • EASD Pablo Picasso, A Coruña (2006-2007 e 2021…)
 • EASD Mestre Mateo, Santiago de Compostela (6 cursos)
 • EA Pancho Lasso, Arrercife (6 cursos)
 • Xornalista, guionista e realizador con máis de 25 anos de experiencia no eido audiovisual.

Merino Álvarez, Esperanza

 • EEAAPP Fotografía
 • Licenciada en Belas Artes
 • Docente dende 1989.
 • Galego e Castelán

emerino@edu.xunta.eswww.esperanzamerinophoto.com

Orosa Paz, Francisco Javier

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Título de Graduado en Artes Aplicadas en la Sección de Decoración y Arte Publicitario (plan del 63). Lugo
 • Título de Deseño na Especialidade de Interiores (Diplomatura). A Coruña
 • Título Superior de Deseño na Especialidade de Interiores (Grado). Lugo
 • Docente desde 1995 en la EASD Pablo Picasso A Coruña y EASD Ramón Falcón Lugo
 • Galego e Castelán

orosa@edu.xunta.gal

Otero Parra, Manuel

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Arquitecto titulado na Escola Técnica Superior da Universidade de A Coruña.
 • Docente dende 2001 en diversos IES (nas especialidades de Construcións Civís e Edificación, de Procesos e produtos en Madeira e Moble) e nas EASD Ramón Falcón Lugo e EASD Pablo Picasso A Coruña.
 • Arquitecto colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
 • Galego e Castelán

manueloteroparra@edu.xunta.es

Pardo Antequera, Elena

 • EEAASS Deseño Gráfico
 • Lic. en Belas Artes (Universidade de Vigo)
 • Lic. en Publicidade e Relacións Públicas (Universidade de Vigo)
  Curso Annuale di Design (Istituto Marangoni, Milán)
 • Docente dende 2002 en EASD Pablo Picasso A Coruña, EASD Mestre Mateo Santiago de Compostela, Escola de Imaxe e Son (A Coruña), EASD Antonio Faílde Ourense e o IES Calvo Sotelo (A Coruña)
 • Responsable de prensa e comunicación en Kina Fernández (A Coruña)
  Creativa publicitaria en Imaxe (A Coruña).
  Deseñadora gráfica en Galicia Comunicación (A Coruña).
  Directora de arte en Galicia Comunicación (A Coruña).
  Membro do comité científico da exposición El primer Picasso. A Coruña 2015, Museo de Belas Artes da Coruña (2015).
 • Publicacións:
  Pardo, Elena. «La maestría de alumno: Picasso en la Esuela de Bellas Artes de A Coruña». VV.AA. El primer Picasso. A Coruña 2015. A Coruña: Xunta de Galicia / Concello da Coruña, 2015.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «El arca de Picasso». VV.AA. El primer Picasso. A Coruña 2015. A Coruña: Xunta de Galicia / Concello da Coruña, 2015.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. Picasso Azul y Blanco. A Coruña: El nacimiento dun pintor. A Coruña: Fundación Rodríguez Iglesias / Fundación Emalcsa, 2014.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Picasso en A Coruña: el origen de un genio». VV.AA. El libro del Camino Inglés. A Coruña: Deputación da Coruña, 2014.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Nuevos apuntes sobre el Picasso coruñés». Galegos, 2013, n.º 18.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Picasso. Las primeras críticas en A Coruña». Colección La hoja que ríe asomada, nº 6. Málaga: Fundación Pablo Ruiz Picasso, 2012.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. «Conchita, a irmá de Picasso: luz sobre un misterio». VV.AA. O cemiterio de San Amaro: memoria de dous séculos. A Coruña: COAG, Fundación Emalcsa e Concello da Coruña, 2012.
 • Conferencias:
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. The Trace of A Coruña: from the Drawn Sculpture to the Sculpted Drawing
  (24/03/2016, Centre Pompidou, París). Inscrita dentro do Colloque International Picasso – Sculptures
  (Musée Picasso Paris, 24-26/03/2016).
  Pardo, Elena. Picasso na Academia de Belas Artes. Ponencia presentada no ciclo Diálogos arredor de Picasso. (11 de marzo de 2015), organizado pola Real Academia Galega e a Casa Museo Emilia Pardo Bazán.
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. La muchacha de los pies descalzos: historia de una obra maestra.
  (9 de xullo de 2014, A Coruña). Ponencia presentada no curso da UIMP Picasso en A Coruña 1891-1895 (II).
  Pardo, Elena e Ventureira, Rubén. Nuevos apuntes sobre el Picasso coruñés.
  (17 de outubro de 2013 A Coruña). Ponencia presentada no curso da UIMP Picasso en A Coruña 1891-1895 (I).
 • Galego, Castelán, Inglés e Italiano

elenapardo@edu.xunta.gal

Porral Mato, Gonzalo

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Grad. en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos (especialidade Delineación Artística)
 • Docente dende 1986 en EASD Pablo Picasso A Coruña e EASD Ramón Falcón Lugo
 • Galego e Castelán

gonzaloporral@edu.xunta.es

Rivas Ferreira, Iria

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Arquitecta pola Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña.
 • Docente na EASD Antonio Faílde (Ourense) no curso académico 2010-2011 e do ano 2013 ao 2022. Docente na EASD Pablo Picasso (A Coruña) dende o 2022 á actualidade.
 • Galego e castelán.
 • iriarivas@edu.xunta.gal

Rivera Formoso, Lucía

 • EEAASS Deseño de Interiores

Rodríguez González, Marta

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Arquitecta
 • Docente dende 2012 na EASD Pablo Picasso A Coruña
 • Galego e Castelán

ramonf.2015@gmail.com

Rodríguez Simón, Gloria M.

 • EEAASS Deseño Gráfico
 • Lic. Belas Artes, especialidade Deseño e Audiovisuais (Universidade de Vigo)
 • Postgrao en Deseño, Producción e Comunicación en Moda (Universidade da Coruña)
 • Docente dende 2018 na EASD Pablo Picasso (A Coruña) e na EASD Ramón Falcón (Lugo)
 • Responsable de Contas (Idea Creatividade e Comunicación)
 • Deseñadora Gráfica e XD Deseño (Qs Imagen)
 • Deseñadora Gráfica e XD Deseño (Rodiser)
 • Traballou, entre outros, cos seguintes clientes: Estrella Galicia, Mahou, Pull & Bear, Zara, Lefties, Xunta de Galicia, Parlamento de Galicia, Concello de A Coruña, Greenalia, Expocoruña, Cruz Vermella, Termaria, Finca Montesqueiro, Casa Grande de Xanceda.
 • Galego, Castelán e Inglés

rodriguezsimon@edu.xunta.galLinkedIn/GloriaRodriguezSimon

Rodríguez Sampedro, Jaime Manuel

 • EEAAPP Ilustración
 • Lic. En Belas Artes
 • Docente dende 1994.
 • Producción gráfica, fotografía e audiovisual (Bagoa Imaxina producciones S.L.)
 • Galego,castelán, inglés e portugués

proyectossegundo@hotmail.com

Salgado Fernández, María Concepción

 • EEAAPP Fotografía
 • Graduada en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos. Especialidade de Fotografía Artística
 • Graduada en Relacións Laborais e Recursos Humanos
 • Docente dende 1998 en EASD Pablo Picasso A Coruña e EASD Antonio Faílde Ourense
 • Galego e Castelán

msalgado@edu.xunta.es

Salgado Mesa, Antía

 • EEAASS Deseño Gráfico
 • Lic. Publicidade e Relacións Públicas (Universidade de Vigo)
 • Mestrado en Comunicación e Industrias Creativas (Universidade de Santiago de Compostela)
  Técnico Superior Gráfica Publicitaria (EASD Antonio Faílde)
 • Docente dende 2010 en EASD Pablo Picasso
 • Deseñadora Gráfica (100×100 Comunicación + Creatividad)
  Deseñadora Gráfica (Teófilo Comunicación)
  Deseñadora Gráfica (Prontaprint)
 • Galego, Castelán e Inglés

antiasalgado@edu.xunta.esLinkedIn/AntiaSalgado

Sánchez Landeira, María Milagros

 • EEAASS Diseño gráfico
 • Lic. en Ciencias de la Información
 • Catedrática de Artes Plásticas e Deseño. Docente dende 1988 en EASD Pablo Picasso A Coruña
 • Galego e Castelán

milasanchez@edu.xunta.esmilasanchezlandeira@yahoo.es

Soto Gómez, Manuel Andrés

 • EEAASS Deseño de Interiores
 • Arquitecto titulado na Escola Técnica Superior da Universidade de A Coruña.
 • Catedrático de Artes Plásticas e Deseño. Docente dende 1992 en EASD Pablo Picasso A Coruña, EASD Antonio Faílde Ourense, EASD Ramón Falcón Lugo, IES da Pobra do Caramiñal, IES Terra de Xallas, IES Lamas de Abade e IES Manuel García Barros.
 • Arquitecto colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia desde 1991.
 • Galego e Castelán

msotogomez.profesor@gmail.com

Varela Díaz, Gonzalo

 • EEAAPP Fotografía
 • Téc. Superior en Artes Plásticas e Deseño
 • Diplomado Profesor de E.X.B / Grao Superior Educación Infantil
  4º curso Pedagoxía
  3º curso Cencias da Comunicación Audiovisual
 • Docente dende 1991 en EASD Pablo Picasso
 • Docente de debuxo arqueolóxico na Escola Taller do Concello de Lugo nos anos 1987 e 1988
 • Reportero gráfico. Rotulista e muralista. Fundador de diferentes asociacións culturais. Participación en diferentes exposicións colectivas de fotografía, pintura e técnica mixta
 • Galego e Castelán

gonzalovarela@edu.xunta.esgonzalovareladiaz@gmail.comLinkedIn/GonzaloVarelaFacebook/GonzaloVarela

Vaz Veiga, Sonia Montserrat

 • EEAAPP Ilustración, EEAAPP Fotografía e EEAAPP Dourado
 • Licenciada en Belas Artes, especialidade Animación. “Universidad Politécnica de Valencia”.
 • Mestrado Universitario en “Comunicación y Educación en la Red”. Especialidade en E-learning. UNED. Mestrado en “Redes Sociales y Aprendizaje Digital”. UNED. Técnica Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas. IES de Teis. Certificado de Aptitude Pedagóxica. Universidade de Vigo. Curso de nivel Avanzado e Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Curso Educación Conectada en Tiempos de Redes. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso “HTML 5 en la Educación. Iniciación”. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso “PLE: Aprendizaje Conectado en Red”. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso “Multimedia y Web 2.0”. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Seminario de Cinema 4D. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Participante no Grupo de Traballo “Mapping”. Centro de Formación en Materia Educativa. Gobierno de la Rioja. Participante no Grupo de Traballo A Aula Virtual nas Ensinanzas Artísticas. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Curso de Animación e Efectos Especiais. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Curso de Técnico Auxiliar en Diseño Industrial e Interiores. Generalitat Valenciana. Curso de Diseño de Páginas Web. Generalitat Valenciana. Curso de Accesibilidad en Internet. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Curso de Desarrollo de Bases de Datos para Web. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Curso de Experto en Autoedición. Xunta de Galicia.
 • Docente na especialidade Medios Informáticos do corpo de Artes Plásticas e Deseño dende o 2009 na Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Failde, Escuela Superior de Diseño de La Rioja e na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso .
 • Deseñadora no Proxecto FAITIC do servizo de Teledocencia da Universidade de Vigo. Bolsa de colaboración na Área de Posgrao Virtual da Universidade de Vigo. Bolsa de deseño no “Grupo de Ingeniería de Sistemas Telemáticos” (GIST) da Universidade de Vigo no desenvolvemento de animacións e simulacións para o proxecto “Observatorio Medioambiental para las Pymes de la Galicia Sur”. Bolsa de Colaboración no Deseño de Páxinas Web na Universidade Politécnica de Valencia. Coautora no deseño gráfico de Recursos interactivos de Idiomas para o proxecto MALTED do “Instituto de Tecnologías Educativas” do “Ministerio de Educación”. Bolsa Sócrates-Erasmus na Univeristät Koblenz-Landau (Alemania).
 • Galego, castelán e inglés

soniavaz@edu.xunta.esFacebook/SoniaVazLinkedIn/SoniaVaz

Villaverde Troncoso, Juan Carlos

 • EEAASS Deseño de Interiores, EEAAPP Ilustración e EEAAPP Fotografía.
 • Licenciado en Belas Artes.
 • Docente dende 2007 en Escolas de Arte e Superiores de Deseño.
 • Galego e castelán.

juandibujo2018@gmail.com