Publicadas as normas para a realización do Proxecto Integrado LOE e Proxecto Final LOGSE