O venres 13 de marzo ás 10h contamos con David Carballal, que vai facer unha revisión de traballos editoriais de David Carballal estudo gráfico, dende finais dos 90 ata hoxe, destacando os ensinos que se desprenden da práctica cotiá.
Xestación do proxecto, recursos do oficio e crítica de resultados en deseño editorial de literatura, ensaio, catálogos e comunicación corporativa.

Lugar: Salón de Actos da EASD.