As mensaxes recibidas só serán lidas polo persoal autorizado.