Instruccións sobre o procedemento para solicitar o recoñecemento de créditos.

Data límite: 16 de outubro en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Consultar: Instruccións Recoñecemento de créditos.