A Consellería de Educación vén de publicar a listase provisional de aspirantes admitidos para cursar Estudios Superiores de Deseño nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño (EEASSD) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Durante os días 4 e 5 de xullo de 2017, os/as aspirantes poderán solicitar a emenda dos erros e/ou omisións que teñan detectados, mediante correo electrónico dirixido a: asesoria.artes@edu.xunta.es

O día 6 de xullo de 2017, a listaxe definitiva de asignación de prazas será exposta neste mesmo portal educativo.