Alumnado para ESTUDOS
Ensinanzas Superiores de Deseño
Venres día 9 ás 11:00 horas no salón de actos.

Alumnado para PRÁCTICAS
Ensinanzas Superiores de Deseño e Ensinanzas Profesionais
Venres día 9 ás 11:30 horas no salón de actos.

Alumnado para PRÁCTICAS en Albania (Consorcio Cartes)
Ensinanzas Profesionaisde Fotografía, Ilustración e Escultura Aplicada ao Espectáculo
Venres día 9 ás 11:30 horas no salón de actos.