O vindeiro venres 6 de novembro ás 10:30 horas terá lugar no salón de actos da EASD Pablo Picasso unha reunión informativa para alumnado de Ciclos Formativos de Grao Superior e Ensinanzas Superiores de Deseño.

Milagros Sánchez Landeira, profesora responsable do Programa Erasmus, informará aos estudantes de 2º curso dos Ciclos Formativos de Grao Superior sobre as mobilidades Erasmus para a realización de prácticas.

Tamén resolverá todas as dúbidas daquel alumnado de 2º e 3º curso das Ensinanzas Superiores de Deseño que teñan previsto solicitar estudos dentro do marco do programa Erasmus.

Aínda que a reunión está prevista para estes grupos de alumnos-as, aqueles estudantes de 1º curso que queiran acudir, poden facelo.