Reunión informativa para a Formación en Centros de Traballo (FCT)

Ciclos Formativos de Grao Superior

Fotografía, Ilustración, Escultura aplicada ao espectáculo e Dourado, prateado e policromía

Venres 2 de outubro ás 11:00 horas no salón de actos.

Reunión informativa para as Prácticas Externas

Ensinanzas Superiores de Deseño

Deseño Gráfico e Deseño de Interiores:

Venres 2 de outubro ás 11:00 horas no salón de actos.