Convocatoria de reunión para dar información ao alumnado sobre as prácticas externas