Recórdase ao alumnado de Ensinanzas Superiores en Deseño de Interiores e Deseño Gráfico, que solicitaron a beca 2017-2018, que deberán presentar a credencial da concesión ou denegación da mesma, dentro dos quince días seguintes á súa recepción na oficina da escola. No caso de non acadar a exención deberán aboar as taxas da matrícula.